Freesi ilme ja olo

Varaa aika tästä

Liikkeemme sijaitsee Kuusankoskella Pienteollisuustalossa keskeisellä paikalla toisessa kerroksessa. Talossa on tilava hissi sekä invaramppi. Talon läheisyydessä on runsaasti parkkipaikkoja. Olemme tuoksuton hyvänilman kampaamo! 

Parturi-Kampaamo Eitzu

Keskusaukio 1
45700 KUUSANKOSKI

Y-tunnus: 2082297-6

 045 1392 236
 eija_osterberg@hotmail.com

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

 
1. Rekisterinpitäjä

Parturi-Kampaamo Eitzu
Keskusaukio 1
45700 Kuusankoski

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eija Einola
eija_osterberg@hotmail.com
+358451392236


3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Yhteystietoja käytetään tarvittaessa ainoastaan varatun ajan muuttamiseen.

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,  yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot (kuten esim. värjäyksessä käytetty väri + värjäysmenetelmä, permanenttiaineen vahvuus sekä rullakoko, tai vastaava tehtyyn työhön liittyvä asia.)

Tiedot tarkistetaan ja päättyneiden asiakassuhteiden tiedot poistetaan kerran vuodessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköisestä ajanvarauksesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. (esim. valokuva Parturi-Kampaamo Eitzun facebook sivulle)
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).